XML Data Files Extensions - Wat zijn xmldata-bestanden en hoe kan ik een xmldata-bestand openen? | OpenTheFile
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wat zijn XmlData bestanden en hoe kan ik een XmlData bestand te openen?

File Type Categorie File Format
.lxf XML Data Files LEGO Digital Designer Model File