Extensies voor webbestanden - Wat zijn webbestanden en hoe kan ik een webbestand openen? | OpenTheFile
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wat zijn web-bestanden en hoe kan ik een web-bestand te openen?

File Type Categorie File Format
.a5w Web Files Alpha Five webpagina File
.ap Web Files actieve Pagina
.asp Web Files Active Server Pagina
.asr Web Files ActionScript Remote Document
.awm Web Files AllWebMenus Project File
.fwp Web Files Microsoft Expression Web Package
.maff Web Files Mozilla Archive File Format
.rwp Web Files RapidWeaver Package
.url Web Files Internet Shortcut
.wgt Web Files Opera Widget File
.xfdl Web Files XFDL File