Rozšíření systémových souborů systému Windows - Co jsou soubory souborových systémů a jak mohu otevřít soubor windowssystemu? | OpenTheFile
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jaké jsou windowssystem soubory a jak se mohu otevřít soubor windowssystem?

Typ souboru Kategorie Formát souboru
.cpl Windows System Files Windows Ovládací panel Položka
.cur Windows System Files Windows Cursor
.deskthemepack Windows System Files Windows 8 Desktop Theme balíček souborů
.dmp Windows System Files Windows Memory Dump
.efi Windows System Files Soubor Extensible Firmware Interface
.elf Windows System Files Executable a klikatelný File Format
.etl Windows System Files Microsoft událostí trasování souboru protokolu
.inf_loc Windows System Files Windows Driver Information soubor mezipaměti
.lnk Windows System Files Windows Zástupce souboru
.manifest Windows System Files Windows Application Manifest souboru
.mdmp Windows System Files Windows Minidump
.mui Windows System Files Multilingual User Interface File
.nbh Windows System Files ROM Update Utility Image File
.pol Windows System Files Soubor Windows Policy
.regtrans-ms Windows System Files Registry transakcí protokolu souboru
.scr Windows System Files Windows Screensaver
.sys Windows System Files File System Windows