Přípony souborů začínají znakem 'N' | OpenTheFile
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Přípony souborů začínají znakem 'N'

Typ souboru Kategorie Formát souboru
.n64 Image Files Nintendo 64 emulátor ROM File
.nap Audio Files Napster Zabezpečené Music File
.nar Camera Photo Files Nokia Inteligentní Cam File
.narc Game Files Nintendo DS Archiv souborů
.naz Game Files Total Overdose Hra datový soubor
.nbe Data Files Nessus zpráva Soubor
.nbf Backup Files Nokia zálohování souborů
.nbh Windows System Files ROM Update Utility Image File
.nbk Data Files SMART Notebook Soubor
.nbm Plug-in Files NetBeans Module
.nbu Backup Files Nokia Phone zálohování souborů
.nc CAD Files Mastercam Numerické Control Soubor
.ncd Raster Graphics Files Nero CoverDesigner Soubor
.ncw Picture Template Files Nativní Compressed Wave File
.ndb Data Files ClamAV Extended podpisu souboru
.ndif Disk Image Files Apple New Disk Image File Format
.ndk Data Files Lotus Notes konstrukční prvky Soubor
.ndl Multiple Use Files Lotus Notes DocLink File
.ndoc Text Files Naver Word
.nds Game Files Nintendo DS Game ROM
.ndx Data Files Soubor dBASE Index
.nef Camera Photo Files Nikon Electronic Format RAW Image
.nes Game Files Nintendo (NES) ROM File
.nessus Data Files Scanner File Nessus Network Security
.net Data Files Soubor netViz Project
.neta Data Files Netica binární soubor
.nfi Disk Image Files Dreambox Disc Image
.nfl Data Files Nokia Flash Lite Package
.nfo Text Files Warez Informace o souboru
.nitf Data Files National Imagery Transmission Format File
.nki Nikon Cache Files Soubor KONTAKT Instrument
.nks Audio Files Kontakt Monolith Container
.nkx Audio Files Kontakt Monolith Kontejner File
.nmbtemplate Spreadsheet Files Čísla Spreadsheet Template
.nmind Data Files NovaMind Mind Map File
.nmp Data Files Soubor newsmaker Project
.nni Data Files ANNI Neural Network File Investice
.nnp Data Files ANNI Neural Network File portfolio
.nomedia Multiple Use Files Android No Media File
.not Data Files zápis souborů
.note Wordperfect Files Notessimo Složení
.notebook Data Files SMART Notebook Soubor
.notes Text Files Memento Poznámky File
.now Text Files Soubor Readme
.np Data Files Portfolio NetPublish File
.npl Data Files Nokia Playlist File
.npr Data Files Soubor Nuendo Project
.npt Data Files Portfolio NetPublish Template
.nrb Data Files Nero CD-ROM Boot Compilation
.nrc Data Files Nero Disc Kompilace souboru
.nrd Data Files Nero DVD-Video Compilation File
.nrg Disk Image Files Nero CD / DVD Image File
.nrl Data Files Autonomie Interwoven Link Soubor
.nrm Data Files Nero Mixed Mode CD kompilace
.nru Data Files Nero UDF CD-ROM Kompilace
.nsa Audio Files Nullsoft Audio Streaming File
.nsq Data Files Soubor dat NScheduler
.nsr Data Files Nessus Security Report File
.ntf Data Files Lotus Note Šablona
.ntx Data Files Clipper Index File
.nupkg Development Files Nuget Package
.nv2 Data Files NewViews 2 Database File
.nvdl Data Files NVDL Script
.nvl Data Files UniChem Výsledky File
.nvram Data Files VMware NVRAM souboru
.nwctxt Text Files Pozoruhodný skladatel textového souboru
.nwp Partially Downloaded Files Magnetická Wallpaper File
.nws Data Files Windows Live Mail Diskusní File