Přípony souborů začínají znakem 'Y' OpenTheFile
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Přípony souborů začínají znakem "Y"

Typ souboru Kategorie Formát souboru
.y4m Digital Video Files Yuv4mpeg2 Video Soubor
.yam Data Files Yahoo! aukce Údaje
.ychat Data Files Yahoo! Messenger Chat Log
.ygf Data Files Y Graf File Format
.yml Development Files YAML Document