Ontwikkeling Bestanden Extensies - Wat zijn de ontwikkeling van files en hoe kan ik een ontwikkeling bestand te openen?
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wat zijn de ontwikkeling van files en hoe kan ik een ontwikkeling bestand te openen?

File Type Categorie File Format
.4db Development Files 4th Dimension database structuur File
.alb Development Files Alpha Vijf Bibliotheek
.arsc Development Files Android Package Resource File
.asc Development Files ActionScript Communicatie File
.au3 Development Files AutoIt v3 Script
.bcp Development Files Borland C ++ Makefile
.btn Development Files AutoPlay Media Studio Button File
.c Development Files C / C ++ Source Code File
.capx Development Files Construct Compressed Project File
.class Development Files Classfile
.cob Development Files COBOL Source Code File
.config Development Files Configuratie File
.cpp Development Files C ++ Source Code File
.cs Development Files Visual C # Source Code File
.dbo Development Files DarkBasic Object
.def Development Files Module-Definition File
.dex Development Files Dalvik uitvoerbaar bestand
.dm1 Development Files ER / Studio Data Model File
.dmd Development Files SQL Developer Data Modeler File
.docset Development Files Doxygen Document Set File
.dpr Development Files Delphi Project
.dsp Development Files Visual C ++ 6 Project
.exp Development Files Symbolen Export File
.fbp Development Files wxFormBuilder Project
.fcl Development Files ForeUI Custom Library File
.fla Development Files Adobe Flash Animation
.gar Development Files GridGain Archief
.gitignore Development Files Git Negeer File
.gm81 Development Files Game Maker 8.1 Project File
.h Development Files C / C ++ Header File
.iml Development Files IntelliJ IDEA Module
.jav Development Files Java Source File
.java Development Files Java Source Code File
.jnilib Development Files JNI bibliotheek
.jpd Development Files Java Process Definition
.kpl Development Files Kinderen programmeertaal File
.lgo Development Files Logo Instructies File
.list Development Files JAR Index File
.lua Development Files Lua Source File
.m Development Files Objective-C Implementatie File
.md Development Files Markdown Documentatie File
.mf Development Files Java Manifest File
.mo Development Files Machine Object File
.nupkg Development Files Nuget Package
.ocx Development Files ActiveX Control
.pas Development Files Pascal Source File
.pbxproj Development Files Xcode Project Data File
.pickle Development Files Python Pickle File
.pod Development Files Perl POD File
.py Development Files Python Script
.res Development Files C ++ Voldaan Resource Script
.resx Development Files .NET Managed File Resources
.scc Development Files SourceSafe Source Code Controle File
.sh Development Files Bash Shell Script
.sln Development Files Visual Studio Solution File
.swc Development Files Flex-componenten Archief
.vbp Development Files Visual Basic Project File
.xcappdata Development Files Xcode App Data File
.xcworkspace Development Files Xcode Workspace File
.xsx Development Files Visual Studio XML Schema Layout File
.xt Development Files Xdebug File Trace
.yml Development Files YAML Document