3/5 av 5 baserat på 1 omdömen. 1 användarrecension
format file tra

Vad är en tra- fil och hur öppnar jag en tra- fil?

Innehållet i ett WinTrack järnvägsspår fil är integrerad med binära data formaterings standarder för att denna datafil för att lagra järnvägsspår och landskapsdata som används av den WinTrack programvara. Andra delar av data som kan matas in och sparas i dessa WinTrack järnvägsspår filer kan innefatta digitala 3D-bilder som används för tåg och spår modeller tillsammans med layoutelement som genomförts i dessa 3D-bilder. Vissa kodningsspecifikationer genomförs i dessa WinTrack järnvägsspår filer så att innehållet av dessa datafiler kan lagras i TRA-format. Fäst med .tra förlängningen kan digitala 3D-bilder av bakgrundsinformation som träd och bilar som används i scener simulerade av WinTrack mjukvaran också lagras i dessa WinTrack järnvägsspår filer. Den WinTrack mjukvara är klassificerad som en som är inbyggt med en uppsättning funktioner som används för att utveckla järnvägskonstruktioner. WinTrack är en Tysklandsbaserade utvecklingsgrupp som skapade WinTrack ansökan och TRA filformatet.

Windows
Rekommenderad tra nedladdning:
WinTrack
Hämta
Detalj tra filändelsen information:
File Type: tra
Filformat: WinTrack Järnvägsspår fil
Primärföreningen: Datafiler