4/5 av 5 baserat på 1 omdömen. 1 användarrecension
formatfil aw

Vad är en aw- fil och hur öppnar jag en aw- fil?

Svarsguiden filer är datafiler som sparats i .aw format med ett program som utvecklats av Microsoft. Microsoft Svar Wizard Builder programvara används för att skapa dessa AW filer, och denna ansökan kan också installeras och användas för att öppna dessa .aw filer. Denna programvara kan också användas för att göra ändringar i innehållet lagras i en AW-fil. De data som lagras i dessa AW filer refereras av Microsoft Windows Svar guiden Builder varje gång en användare går in i en uppsättning sökord i sökfunktionen integreras i hjälpdokumentation applet program som utvecklats av Microsoft. Microsoft Svar Builder lokaliserar den associerade AW-filen i dessa fall att hänvisa till data om motsvarande hjälpavsnittet är relevant för de sökord som anges av användaren. Denna programvara kan användas för att skapa ytterligare innehåll hjälp dokumentation befintliga hjälpdata i Microsoft-program. De data som lagras i filer bifogade med .aw förlängningen kan innehålla sökord, index och hjälpämnen i samband med dessa sökord. Microsoft Word 2010 ordbehandlingsprogram och Microsoft Excel 2010 kalkylprogram kan användas för att öppna och visa innehållet i dessa AW filer, bland andra Microsoft-program.

Windows
Rekommenderad aw nedladdning:
Microsoft Access 2013
Hämta
Microsoft Word 2013
Hämta
Microsoft Excel 2013
Hämta
Detalj aw filändelsen information:
File Type: aw
Filformat: Svar Wizard fil
Primärföreningen: Datafiler
Mime Type: application/x-applix, application/x-applix-document, text/x-applix-word