4/5 av 5 baserat på 1 omdömen. 1 användarrecension
formatfil tsv

Vad är en tsv- fil och hur öppnar jag en tsv- fil?

TSV-format står för "Tab Separated Values", och dessa tab separerade värden filer skapas och används av många kalkylprogram. Innehållet i en flik separerade värden fil kan innehålla text, matematiska, vetenskapliga eller statistiska uppgifter uppdelade i rader och kolumner. Flikar separera dessa bitar av data i kolumner, därav format filnamnet "Tabbavgränsade värden". Dessa Tabbavgränsade värden filer liknar CSV-filer, även om kolumndata lagras i dessa CSV tabelldokument är separerade med kommatecken i stället för flikar, medan rad- data för dessa CSV-filer är åtskilda av rader av mellanslag. Innehållet i en flik separerade värden fil är integrerad med kalkylblad och textkodning specifikationer som används för att spara filerna i TSV-format. Afixed med .tsv förlängningen kan innehållet i dessa TSV filer exporteras till många kalkylblad filformat som CSV och XLS använder kalkylprogram som genomförs med stöd för att öppna, redigera och exportera dessa TSV-filer. En hel del av ordbehandlingsprogram och textredigerings progams kan också användas för att öppna och visa innehållet i dessa TSV-filer.

Windows
Mac OS
Linux
Rekommenderas TSV-fil nedladdning:
Apache OpenOffice
Appache Openoffice är en gratis kontorsprogram för att hantera dokument, kalkylblad, presentation och andra Office-filer. Den är kompatibel med alla andra Office-filer. Det öppnar .doc, .docx, .xls, xlsx, ppt, pptx och andra typer Office-fil.
Hämta
Microsoft Notepad
Hämta
Microsoft Excel 2013
Hämta
OpenOffice.org
Hämta
MacroMates TextMate
Hämta
Microsoft Excel 2011
Hämta
OpenOffice.org
Hämta
Any text editor
Hämta
LibreOffice
Hämta
Detalj tsv filändelsen information:
File Type: tsv
Filformat: Tabbavgränsade värden fil
Primärföreningen: Datafiler
Mime Type: text/tab-separated-values