3/5 av 5 baserat på 1 omdömen. 1 användarrecension
formatfil tfa

Vad är en tfa- fil och hur öppnar jag en tfa- fil?

En treeSoft KASSAFLÖDE Analys datafil kan skapas med hjälp av ett program som tillhör Real Estate Analysis Desktop programvaruprodukter från treeSoft. Detta program kan också användas för att öppna och ändra innehållet i en treeSoft Cashflow Analys datafil. Programmet kallas treeSoft Cashflow Analys program, och detta program har utvecklats för att förse användare med en uppsättning funktioner som är användbara för fastighetsvärdering kassaflödesprognoser och andra finansiella uppgifter om fastighetsinvesteringar för en användare. När en användare startar treeSoft kassaflöde analys programvara för första gången, GUI (Graphical User Interface) i programmet presenterar för användaren en uppsättning funktioner som kan nås av användaren för att mata in finansiella uppgifter i samband med hans eller hennes fastigheter fastighetsinvesteringar. Dessa detaljer om boendet och finansiellt innehåll kan sedan bearbetas av de andra funktioner som finns i treeSoft Cashflow analysprogrammet. Användaren kan sedan spara dokumentet som en treeSoft KASSAFLÖDE Analysis datafil. Programvaran implementerar textformatering och XML-baserade specifikationer i innehållet i dessa treeSoft KASSAFLÖDE Analysis datafiler. Dessa kodningsstandarder används för att lagra dessa treeSoft Cashflow Analysis datafiler i TFA-filformatet. Dessa TFA filer fästs med .TFA förlängningen och innehållet i dessa treeSoft KASSAFLÖDE Analys datafiler kan innehålla text, numerisk och statistiska formler för att beräkna prognoser och andra matematiska processer i samband med fastighetsfastighetsinvesteringar hos användaren.

Windows
Rekommenderas tfa nedladdning:
treeSoft CashFlow Analysis (tree.fa.exe)
Hämta
Detalj tfa filändelsen information:
File Type: tfa
Filformat: TreeSoft KASSAFLÖDE Analys datafil
Primärföreningen: Datafiler