3/5 av 5 baserat på 1 omdömen. 1 användarrecension
formatfil sen

Vad är en sen- fil och hur öppnar jag en sen- fil?

SEN filändelsen utvecklats av Neyer Software och är noterat under SenTest datafil typ. Filformat som skapats via SenTest är vetenskapliga tillämpningar som vanligtvis används för dataanalys och känslighetstestning som består av testresultaten som genomfördes med hjälp av känslighetsfärdskrivare. Dessa typer av tester genomförs i gruv-, flyg-, bil- och andra områden. Dessa tester utförs också för att bestämma den högsta tillåtna säker nivå och effektivitet läkemedel, läkemedel och bekämpningsmedel. När genomförs i biologiska områden, dessa känslighetsanalyser som heter LC50 eller LD50 test. Dataarkiv som består av komprimerade binärdata och en intern header skapas med Scifer som är en dataarkivering och komprimering program som utnyttjar en ny logik för datakomprimering som är baserad på Universal Common Logic, förkortat UCL.

Windows
Rekommenderad sen nedladdning:
Neyer Software SenTest
Hämta
Detalj sen filändelsen information:
File Type: sen
Filformat: SenTest datafil
Primärföreningen: Datafiler
Mime Type: application/octet-stream