1/5 av 5 baserat på 1 omdömen. 1 användarrecension
format filreferensen

Vad är en referensfil och hur öppnar jag en referensfil ?

Budgeten i korthet referensfil lagras i referensformat och är fäst med referens förlängningen och används av budgeten i korthet program. Dessa referens filer är i allmänhet klassificeras som datafiler som innehåller en lista med referenser som kan importeras till en budget i korthet .book fil. Budgeten i korthet applikation erbjuder integration av budgetanalytiker till företagslösning för att skapa budgetuppgifter. Den ger finansiell information, rapporter, utställningar och media samlas i en enda budget "bok." Budget bok definierar strukturen av budgeten böcker kodade i XML som format och använder någon enkel textredigering eller XML modifiera verktyg. Därför alla ändringar som görs i värdena för referensfiler skulle innebära förändringar i utdata i bokfiler. Budgeten I korthet och Microsoft Anteckningar programvara kan användas i Microsoft Windows-baserade system för att komma åt och läsa referensfiler.

Windows
Rekommenderad referens nedladdning:
Microsoft Notepad
Hämta
Budget In Brief
Hämta
Detalj referens filändelsen information:
File Type: reference
Filformat: Budget I korthet referensfil
Primärföreningen: Datafiler