3/5 av 5 baserat på 1 omdömen. 1 användarrecension
format file HS2

Vad är en hs2- fil och hur öppnar jag en hs2- fil?

Hyperresearch 2 Studie filer bedöms som HS2-filer som de är datafiler som har skapats med hjälp av Hyperresearch två program. Dessa filer finns i filer som innehåller information om kodning som spelats in från en datakälla, och denna information består av video, text och ljudfiler. Testning av hypotes och generera rapporter requireHS2 filer där dessa filer kan analyseras inom Hyperresearch. Hyperresearch är ett program som används för plattformsoberoende kvalitativ analys. Detta hjälper användarna göra kodning, hämtning, byggande samt att utföra analyser av de data de har. Eftersom detta program har multimedia samt kan arbeta med text, video, bilder, etc. Det anses vara ett mycket värdefullt verktyg för forskning. HS2 filer som skapats med hjälp av detta program är de filer som användarna hänvisar till eller analysera för att få de bästa resultaten för sina forskningar. Den Hyperresearch 2-programmet körs på både Mac och Windows operativsystem.

Windows
Mac OS
Rekommenderas HS2 nedladdning:
ResearchWare HyperRESEARCH 2
Hämta
ResearchWare HyperRESEARCH 2
Hämta
Detalj HS2 filändelsen information:
File Type: hs2
Filformat: Hyperresearch 2 Studie fil
Primärföreningen: Datafiler