3/5 av 5 baserat på 1 omdömen. 1 användarrecension
formatfil CWK

Vad är en cwk- fil och hur öppnar jag en cwk- fil?

ClarisWorks dokumentfiler klassificeras som utdata filer av ansökningarna ingår i ClarisWorks programsvit. Dessa utgångs dokument lagras i CWK formatet och filer som sparas i detta format läggs med .cwk förlängning. Verktyg buntade med Appleworks programpaket använder också dessa CWK filer som dokument utdatafiler. Apple utvecklade dessa programserier och CWK formatet för att förse användare med en användbar uppsättning ordbehandlingsfunktioner för att skapa dokumentpresentationer inbäddade med ett brett utbud av multimediaobjekt. ClarisWorks utvecklat ClarisWorks svit av produktivitetsverktyg, som senare ändrades till Appleworks av Apple efter att de förvärvat ClarisWorks 1998. Innehållet i dessa CWK filer kan inkludera textblock, diagram, tabeller, digitala bilder, diagram, kalkylbladsdata och sidlayout element. Dessa multimediaobjekt matas in av en författare av en CWK fil och kan öppnas och redigeras av andra med hjälp av verktyg som ingår i Appleworks sviten.

Windows
Mac OS
Rekommenderas CWK nedladdning:
Apple AppleWorks
Hämta
Apple ClarisWorks
Hämta
Apple Keynote 5.3
Hämta
Apple AppleWorks
Hämta
Apple ClarisWorks
Hämta
Detalj CWK filändelsen information:
File Type: cwk
File Format: ClarisWorks dokument
Primärföreningen: Datafiler