2/5 av 5 baserat på 1 omdömen. 1 användarrecension
formatfil acg

Vad är en acg- fil och hur öppnar jag en acg- fil?

Agent förhandsgranska filer sparas i ett format som bifogas med .acg förlängningen, och dessa filer innehåller uppgifter som refereras av det associerade programmet. Programmet gör detta vid behov eller på begäran av användaren av motsvarande program som användes för att skapa och komma åt innehållet i dessa ACG filer. Microsoft Agent programvara skapar och kommer åt dessa ACG filer. Denna programvara lokaliserar ACG fil i samband med en animerad karaktär utvecklats med hjälp av Microsoft Agent programmet, särskilt när en användare vill ha en förhandsvisning av den animerade karaktär skapas och sparas med det här programmet. Microsoft Agent programvara refererar då detaljerna lagras i dessa ACG filer, så det kan hämta dessa objekt och textdata från andra filer som ingår i referensdata som finns i den tillhörande ACG-filen. Microsoft Agent är ett program som kan användas för att skapa interaktiva animerade figuren utvecklingsverktyg. När filer med .acs förlängning skapas med hjälp av Microsoft Agent programvara är en ACG-fil skapats sedan i samband med ACS-filen av programvaran.

Windows
Rekommenderas ACG nedladdning:
Microsoft Agent
Hämta
Detalj ACG filändelsen information:
File Type: acg
Filformat: Agent Förhands fil
Primärföreningen: Datafiler