Utvecklingsfiler Extensions - Vad är utvecklingsfiler och hur öppnar jag en utvecklingsfil? | OpenTheFile
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vad är utvecklingsfiler och hur öppnar jag en utveckling fil?

FILTYP Kategori Filformat
.4db Development Files 4th Dimension databasstruktur Arkiv
.a Development Files static Library
.ada Development Files Ada Source Code
.adb Development Files Ada Body File
.ads Development Files Ada specifikationsfilen
.alb Development Files Alfa Fem Bibliotek
.arsc Development Files Android Paketresursfilen
.as Development Files Actionscript-fil
.asc Development Files Actionkommunikations fil
.asm Development Files Assembler källkodsfil
.au3 Development Files AutoIt v3 Script
.bcp Development Files Borland C ++ Makefile
.bf2 Development Files Bidfax 2000 Java SE Platform Integration File
.btn Development Files Autoplay Media Studio Knapp Arkiv
.c Development Files C / C ++ källkod fil
.capx Development Files Construct Komprimerad projektfil
.class Development Files Java Class File
.cob Development Files COBOL källkodsfil
.cod Development Files Sammanställt Source Code
.config Development Files INSTÄLLNINGSFIL
.cpp Development Files C ++ källkodsfil
.cs Development Files Visual C # källkod fil
.ctl Development Files Visual Basic Usercontrol objektfil
.dbo Development Files Darkbasic Objekt
.def Development Files Modul-Definition File
.dex Development Files Dalvik körbar fil
.dfm Development Files Delphi Form
.dm1 Development Files ER / Studio Data Model Arkiv
.dmd Development Files SQL Developer Data Modeler fil
.docset Development Files Doxygen dokument som lagts in fil
.dpk Development Files Delphi Package
.dpr Development Files Delfi Project
.dsp Development Files Visual C ++ 6 Projekt
.dtd Development Files Document Type Definition File
.exp Development Files Symboler Exportera fil
.f Development Files Fortran Source Code
.fbp Development Files wxFormBuilder Project
.fcl Development Files ForeUI Custom Library File
.fla Development Files Adobe Flash Animation
.framework Development Files Framework Mac OS X-program
.frm Development Files Visual Basic Text Form
.fxc Development Files FilePackager Konfiguration
.gar Development Files GridGain Arkiv
.gitignore Development Files Git Ignorera fil
.gld Development Files MPLAB C Compiler Linker Script File
.gm81 Development Files Game Maker 8,1 projektfil
.gs Development Files Google Apps Script
.h Development Files C / C ++ Header Arkiv
.hal Development Files Hansa Application Language File
.hpf Development Files High Performance Fortran Arkiv
.hpp Development Files C ++ Header Arkiv
.hs Development Files Haskell Script
.iml Development Files IntelliJ IDEA Modul
.ipr Development Files Install Professional Project File
.ist Development Files Install Project Template fil
.j Development Files Java Källfil
.jav Development Files Java Källfil
.java Development Files Java källkod fil
.jnilib Development Files JNI Bibliotek
.jpd Development Files Java Process Definition
.kpl Development Files Barn programmeringsspråk Arkiv
.lgo Development Files Logo Instruktioner Fil
.list Development Files JAR Index Arkiv
.lsp Development Files Lisp program källkodsfil
.lua Development Files Lua Källfil
.m Development Files Objective-C Genomförande Arkiv
.md Development Files Wiki dokumentation
.mf Development Files Java Manifest Arkiv
.mfa Development Files Multimedia Fusion Development fil
.mm Development Files Objective-C ++ Källfil
.mo? Development Files Maskin Object File
.mpr Development Files FoxPro genererad Menu Program
.mrt Development Files Stimulsoft Report File
.mss Development Files Mikroprocessor Software specifikationsfilen
.nupkg Development Files NuGet paketet
.ocx Development Files ActiveX-kontroll
.pas Development Files Pascal Källfil
.pb Development Files Purebasic Källfil
.pbxproj Development Files Xcode Project datafil
.pc Development Files Pro * C källkodsfil
.pickle Development Files Python Pickle fil
.pjx Development Files FoxPro Project
.pod Development Files Perl POD fil
.ppc Development Files Mobile Data Studio Project File
.py Development Files Python Script
.r Development Files Rez källkodsfil
.reb Development Files REBOL Script File
.res Development Files C ++ följs Resource Script
.resx Development Files NET Managed Resurser Arkiv
.sbr Development Files Visual Studio Källa Browser Mellan fil
.scc Development Files Sourcesafe källkod styrfilen
.sh Development Files Bash skalskript
.sln Development Files Visual Studio Solution File
.sma Development Files AMX Mod Plugin Källfil
.swc Development Files Flex Komponenter Arkiv
.t Development Files Turing källkodsfil
.tfx Development Files Traffix Trafikanalys Mjukvara
.tld Development Files Tag Library beskrivningsfilen
.trx Development Files Visual Studio Test Resultat Arkiv
.vbp Development Files Visual Basic-projekt fil
.wpw Development Files WinDev Mobile Window File
.xcappdata Development Files Xcode App datafil
.xcworkspace Development Files Xcode Arbetsyta Fil
.xsx Development Files Visual Studio XML Schema layoutfilen
.xt Development Files Xdebug spårningsfil
.yml Development Files YAML Dokument