5/5 av 5 baserat på 1 omdömen. 1 användarrecension
formatfil java

Vad är en java- fil och hur öppnar jag en java- fil?

JAVA förlängning filer innehåller källkod skriven i programmeringsspråket Java. Den använder ett objektorienterat synsätt där strukturerade datatyper, så kallade klasser, används för att initiera föremål under körning. JAVA källkodsfiler kompileras till klassfiler med hjälp av en Java-kompilator. En klassfil innehåller bytekod som kan utföras av Java Virtual Machine, som kan laddas ner för varje större operativsystem, inklusive Windows, Mac OS X och Linux. Ett mål med designen av Java är det portabilitet, vilket innebär att program skrivna för Java-plattformen körs på samma sätt på en kombination av hårdvara och operativsystem med lämplig driftstid. Den enorma fördelen med att använda bytekod är portning. Men overhead tolkning innebär att tolkade program nästan alltid kommer att köra långsammare än program som kompilerats med infödda körbara. JIT-kompilatorer infördes på ett tidigt stadium som sammanställa bytekoder till maskinkod under körning. Java är plattformsoberoende. .java Filer kan öppnas med en enkel textredigerare som Anteckningar eller WordPad.

Windows
Mac OS
Linux
Rekommenderad java nedladdning:
Microsoft Notepad
Hämta
gVim
Hämta
ES-Computing EditPlus
Hämta
MacVim
Hämta
MacroMates TextMate
Hämta
Eclipse IDE for Java Developers
Hämta
Vi
Hämta
GNU Emacs
Hämta
Eclipse IDE for Java Developers
Hämta
Detalj java filändelsen information:
File Type: java
Filformat: Java källkod fil
Primärföreningen: Utvecklingsfiler
Mime Type: application/ms-java, text/java, text/x-java, text/x-java-source