Přípony souborů začínají znakem "Y"
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Přípony souborů začínají znakem "Y"

Typ souboru Kategorie Formát souboru
.y4m Digital Video Files Yuv4mpeg2 Video Soubor
.yml Development Files YAML Document