Přípony souborů začínají znakem 'X'
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Přípony souborů začínají znakem 'X'

Typ souboru Kategorie Formát souboru
.x32 Adobe Files Adobe Xtra Soubor
.xap Program Execution Files Silverlight Application Package
.xbe Executable Files Xbox spustitelný soubor
.xcappdata Development Files Soubor Xcode App dat
.xcf Raster Graphics Files GIMP Image File
.xcworkspace Development Files Xcode Workspace souboru
.xdw Page Layout Files Fuji Xerox DocuWorks File
.xex Game Files Xbox 360 spustitelný soubor
.xfd Adobe Files XFD Soubor
.xfdl Web Files XFDL Soubor
.xif Page Layout Files ScanSoft Pagis Soubor
.xls Spreadsheet Files Excel
.xlsm Spreadsheet Files Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet
.xlsx Spreadsheet Files Microsoft Excel Open XML Spreadsheet
.xmb Game Files Age of Empires souboru herních dat
.xmd Disk Image Files Rozšířené Media Disc Image
.xml XML Files XML File
.xnb Game Files XNA Game Studio binárních balíčků
.xpi Plug-in Files Mozilla Instalační balíček
.xpk Game Files Soubor WWE RAW Model
.xps Page Layout Files XML Paper Specification File
.xrff Data Files Extensible Atribut-Vztah Formát souboru
.xsx Development Files Visual Studio Schema XML Layout File
.xt Development Files Xdebug soubor trasování
.xtp Configuration Files AutoCAD exportované palet nástrojů Soubor
.xxx Multiple Use Files Compucon Singer Výšivky File