3/5 av 5 baserat på 1 omdömen. 1 användarrecension
formatfil xy3

Vad är en xy3- fil och hur öppnar jag en xy3- fil?

Den XYWrite programvara är ett ordbehandlingsprogram, och version 3 av programmet kan användas för att skapa Word-dokument med olika textformateringselement som kan sparas i .xy3 förlängning. Filer i .xy3 formatet är standard Word-dokument utdatafiler genereras av XYWrite 3-programmet. Textformatering alternativ i XYWrite ordbehandlingsprogram inkluderar möjligheten att använda olika typsnitt och välja en mängd olika typsnitt, teckensnitt färger och typsnitt. Användare kan också embedd digitala dokument presentationsobjekt som bilder och även infoga tabeller och diagram i en XY3 Word-dokument. XYQuest utvecklat XYWrite 3 ansökan, men XYQuest har när detta skrivs, slutade support och vidareutveckling arbetet med XYWrite 3 ordbehandlingsprogram. Användare kan försöka öppna en XY3 dokument med Corel Wordperfect Office X6 ansökan, eftersom detta ordbehandlingsprogram kan öppna XY dokument, som matas ut dokumentfiler i en tidigare version av XYWrite ansökan.

Windows
Rekommenderad xy3 nedladdning:
XYWrite III or later
Hämta
Detalj xy3 filändelsen information:
File Type: xy3
File Format: XYWrite III Dokument
Primärföreningen: Textfiler