3/5 av 5 baserat på 1 omdömen. 1 användarrecension
formatfil dne

Vad är en dne- fil och hur öppnar jag en dne- fil?

DNE är en filändelse identifieras med Netica, en känd Bayesiansk program som fokuserar på medicin, ekologi, ekonomi och teknik. Netica är ett program som utvecklats av Norsys Software Corporation och behandlar diagram och tros nätverk. Samband mellan variabler kan betraktas som sannolikheter som uttrycks i ekvationerna eller från etablerade data. I grund och botten, varje givet fall av vilka det finns en begränsad idé, kommer Netica leta efter lämpliga svar och värden för variabler som bedöms som okänd. Detta i sin tur uttryckt i meter och stapeldiagram som gör det möjligt för användaren att analysera och härleda. Netica är också i stånd att uttrycka ett nätverk på olika sätt. Variabler som don? T generera intresse kan dras utan att påverka resultatet av variablerna. Termen Bayes hänvisas till en 18th century teolog och matematiker vid namn Thomas Bayes. Han gav den första matematisk behandling av en icke-triviala problem med Bayesian slutsats som senare fortsatte med en annan fransk matematiker vid namn Pierre Simon Laplace som nu kallas Bayesian sannolikhet.

Windows
Rekommenderas dne nedladdning:
Norsys Netica
Hämta
Detalj dne filändelsen information:
File Type: dne
Filformat: Netica textfil
Primärföreningen: Textfiler