3/5 av 5 baserat på 1 omdömen. 1 användarrecension
formatfil MML

Vad är en mml- fil och hur öppnar jag en mml- fil?

Den Framemaker Maker Markup Language fil lagras i MML-format och är fäst med MML förlängning och används av Adobe Framemaker. Dessa MML-filer är i allmänhet klassificeras som sidlayout filer som innehåller formateringsinstruktioner sidlayout, grafik, text och andra sidegenskaper. MML står för Maker Markup Language, som kan skapas med hjälp av en vanlig textredigerare och öppnades som Framemaker-dokument eller mall. I mer tekniska termer, strukturellt dessa filer innehåller MML uttalanden och dokument text i standard ASCII-text? Le. MML filer som skapar Framemaker dokument används för att ange dokumentinnehåll och format. Mer komplexa MML skulle definiera formatering och layout speci? Katjoner i MML? Le. Som ett konverteringsverktyg, låter MML naturliga sekvensen i dokumentproduktionen medan MIF kräver speciell sekvens och omfattande filterprocessen. Adobe Framemaker 10 programvara kan användas i Mac-operativsystem och Microsoft Windows för att komma åt och visa MML filer.

Windows
Mac OS
Rekommenderas MML nedladdning:
Adobe FrameMaker 11
Hämta
Adobe FrameMaker 11
Hämta
Detalj MML filändelsen information:
File Type: mml
Filformat: Framemaker Maker Markup Language fil
Primärföreningen: Sidlayout filer
Mime Type: application/mathml+xml, chemical/x-molmol, text/mathml, text/mathml-techexplorer, text/plain