4/5 av 5 baserat på 1 omdömen. 1 användarrecension
formatfil fm

Vad är en fm- fil och hur öppnar jag en fm- fil?

En FM-fil är en publicering eller sida författar dokument som har skapats med Adobe Framemaker. Den använder XML för att skapa dokumentstrukturen. Framemaker kan användas för att publicera dokument för utskrift eller webben och finns på Windows och Unix-plattformar. Adobe Framemaker är ett pålitligt verktyg för bok och dokument författande. Den har stöd för både strukturerade och ostrukturerade tillvägagångssätt. Den stöder två primära format, FM och MIF.

Framemaker kan också användas för att skapa, redigera och publicera tekniska innehållet med kraftfulla funktioner för automatisk numrering, korsreferenser, innehållsförteckningar, index, böcker och mycket mer. Användare kan automatisera formateringen med mallar samt integrera tabeller, grafik och bilder. Framemaker är fullt WYSIWYG inom ett dokument. Adobe Framemaker bildats särskilt för att hantera böcker och har en bok fil som kan samla flera dokument, och hantera dem som en uppsättning av böcker. Det stöder också TOC, indexering och många funktioner i samband med komplexa volymer. Framemaker har en villkorlig utgångsläget som låter en enda bokstöd anpassning i hur produktionen produceras. stöds fullt ut Från och med version 8 av programvaran Unicode.

Windows
Rekommenderad fm nedladdning:
Adobe FrameMaker 11
Hämta
Detalj fm filändelsen information:
File Type: fm
Filformat: Framemaker dokument
Primärföreningen: Sidlayout filer
Mime Type: application/filemaker_pro, application/framemaker, application/maker, application/vnd.framemaker, application/x-framemaker, application/x-maker