2/5 av 5 baserat på 1 omdömen. 1 användarrecension
format file cws

Vad är en cws- fil och hur öppnar jag en cws- fil?

CWS filändelsen identifieras med ClarisWorks Mall, som skapades och släpptes av Apple Incorporated. ClarisWorks skapades ursprungligen från början och sedan om för att vara i nivå med andra Claris program. De är också handlingar som även är kända under förlängnings .CWK på grund av dess nära samarbete med andra förlängningar av Appleworks kombinerade fil. Ansökan beskrivs ytterligare under flera funktioner, nämligen ett terminalprogram för kommunikation, ett databasprogram, ett kalkylprogram, en målning program, ett ritprogram och en ordbehandlare. Alla dessa bildades i en svit och mycket bevisat sitt värde för användarna av detta program. Även kallad föregångare till den moderna Apple-produkter och mjukvara, gjorde ClarisWork inte pågå så länge och senare upplöstes och absorberas tillbaka till Apple. Mjukvaran som användes av Appleworks inom ramen för Claris XTND gjorde det möjligt att öppna, skapa och spara dokument i olika tillgängliga format.

Mac OS
Rekommenderas CWS nedladdning:
Apple AppleWorks
Hämta
Apple ClarisWorks
Hämta
Detalj CWS filändelsen information:
File Type: cws
File Format: Claris Works Mall
Primärföreningen: Textfiler