Systemfiler Extensions - Vad är systemfiler och hur öppnar jag en systemfil? | OpenTheFile
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vad är systemfiler och hur öppnar jag en systemfil?

FILTYP Kategori Filformat
.adm System Files Administrativ mallfil
.bcd System Files Windows Boot Configuration datafil
.chg System Files Windows Net Logon File
.clb System Files COM + katalogfil
.diagcab System Files Felsökning Pack Cabinet File
.diagpkg System Files Felsökning Pack File
.ffl System Files Snabbsdokumentlista
.ffo System Files Snabbsdokumentegenskaper Cache
.fid System Files Microsoft Catalog indexeringstjänsten Arkiv
.msc System Files Microsoft Management Console Snap-in control-filen
.msp System Files Windows Installer Patch
.pfx System Files PKCS # 12-certifikatfilen
.scb System Files Scrambls krypterad fil
.spl System Files Windows Print buffertfil