Programförlängningsfiler Extensions - Vad är programexekveringsfiler och hur öppnar jag en programexekveringsfil? | OpenTheFile
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vad är programexecution filer och hur öppnar jag en programexecution fil?

FILTYP Kategori Filformat
.0xe Program Execution Files F-Secure Omdöpt Virus Arkiv
.ahk Program Execution Files AutoHotkey Script
.air Program Execution Files Adobe AIR installationspaket
.apk Program Execution Files Android Paket Fil
.app Program Execution Files Mac OS X-program
.bat Program Execution Files DOS Batch File
.com Program Execution Files DOS kommandofil
.ex4 Program Execution Files Meta programfil
.ex_ Program Execution Files Komprimerad körbar fil
.exe Program Execution Files Windows körbar fil
.gadget Program Execution Files Windows gadget
.iim Program Execution Files iMacro makrofil
.ipa Program Execution Files IOS ansökningen
.jar Program Execution Files Java Arkivfil
.jse Program Execution Files JScript kodade filen
.jsx Program Execution Files ExtendScript Script fil
.mcr Program Execution Files 3ds Max Macroscript fil
.osx Program Execution Files PowerPC körbar fil
.pyc Program Execution Files Python kompilerade filen
.scar Program Execution Files SCAR Script
.vbs Program Execution Files VBScript fil
.wiz Program Execution Files Microsoft guiden fil
.xap Program Execution Files Silverlight applikationspaketet