Ordlista Filförlängningar - Vad är ordlistor och hur öppnar jag en ordlistorfil? | OpenTheFile
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vad är ordbok filer och hur öppnar jag en ordlista fil?

FILTYP Kategori Filformat
.txd Dictionary Files Spel textur ordbok