Kontrollfiler Extensions - Vad är kontrollfiler och hur öppnar jag en kontrollfil? | OpenTheFile
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vad är styrfiler och hur öppnar jag en kontroll fil?

FILTYP Kategori Filformat
.bwt Control Files Blindwrite 4 skivavbild