ASP-filer Extensions - Vad är asp-filer och hur öppnar jag en asp-fil? | OpenTheFile
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vad är asp filer och hur öppnar jag en asp-fil?

FILTYP Kategori Filformat
.ascx ASP Files ASP.NET Användarkontroll Arkiv
.ashx ASP Files ASP.NET Web Handler fil
.aspx ASP Files Active Server Page Utökad fil
.axd ASP Files ASP.NET Web Handler fil