Rozszerzenia plików systemu Windows - Co to są pliki windowssystem i jak mogę otworzyć plik windowssystem? | OpenTheFile
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Co to są pliki windowssystem i jak mogę otworzyć plik windowssystem?

Typ Pliku Kategoria Format pliku
.cpl Windows System Files Panel sterowania Pozycja
.cur Windows System Files Okna Cursor
.deskthemepack Windows System Files Pulpit systemu Windows 8 Theme Pack pliku
.dmp Windows System Files Zrzut pamięci systemu Windows
.efi Windows System Files Plik Extensible Firmware Interface
.elf Windows System Files Wykonywalny i skorelowane Format pliku
.etl Windows System Files Microsoft pliku dziennika śledzenia zdarzeń
.inf_loc Windows System Files Informacje Windows Driver Cache pliku
.lnk Windows System Files Skrót pliku systemu Windows
.manifest Windows System Files Plik manifestu aplikacji Windows
.mdmp Windows System Files Okna Minidump
.mui Windows System Files Plik Wielojęzyczny interfejs użytkownika
.nbh Windows System Files ROM Update Utility Image File
.pol Windows System Files Plik Polityka okna
.regtrans-ms Windows System Files Plik rejestru dziennika transakcji
.scr Windows System Files Wygaszacz ekranu systemu Windows
.sys Windows System Files Plik systemu Windows