Rozszerzenia plików Sketchup - Co to są pliki szkiców i jak mogę otworzyć plik szkicowania? | OpenTheFile
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Co to są pliki programu SketchUp i jak mogę otworzyć pliku SketchUp?

Typ Pliku Kategoria Format pliku
.skp Sketchup Files Dokument programu SketchUp