Rozszerzenia plików rejestru - Jakie są pliki rejestru i jak mogę otworzyć plik rejestru? | OpenTheFile
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Co to są pliki rejestru i jak mogę otworzyć plik rejestru?

Typ Pliku Kategoria Format pliku
.blf Registry Files Plik dziennika bazy CLFS
.log1 Registry Files Windows Registry Hive pliku dziennika
.reg Registry Files Plik rejestru