Rozszerzenia plików programistycznych - Jakie są pliki programistyczne i jak mogę otworzyć plik programistyczny? | OpenTheFile
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Co to są pliki rozwoju i jak mogę otworzyć plik rozwoju?

Typ Pliku Kategoria Format pliku
.4db Development Files Struktura bazy danych 4th Dimension pliku
.a Development Files Biblioteka statyczna
.ada Development Files Ada Kod nieśmiertelności
.adb Development Files Plik Ada Ciało
.ads Development Files Ada Specyfikacja pliku
.alb Development Files Alpha Five Biblioteka
.arsc Development Files Plik Pakiet zasobów Android
.as Development Files Plik ActionScript
.asc Development Files Plik ActionScript Komunikacja
.asm Development Files Plik Assembly Language kod źródłowy
.au3 Development Files AutoIt v3 Script
.bcp Development Files Borland C ++ Makefile
.bf2 Development Files Bidfax 2000 Java SE Integration Platform pliku
.btn Development Files AutoPlay Media Studio Przycisk pliku
.c Development Files Plik C / C ++ kod źródłowy
.capx Development Files Construct skompresowany plik projektu
.class Development Files Plik klasy Java
.cob Development Files Kod źródłowy pliku COBOL
.cod Development Files Skompilowany kod źródłowy
.config Development Files Plik konfiguracyjny
.cpp Development Files Plik kod źródłowy C ++
.cs Development Files Visual C # kod źródłowy pliku
.ctl Development Files Visual Basic UserControl Object File
.dbo Development Files DarkBASIC obiektu
.def Development Files Moduł-Definition File
.dex Development Files Dalvik plik wykonywalny
.dfm Development Files Delphi Formularz
.dm1 Development Files ER / Studio Data Model pliku
.dmd Development Files SQL Developer Data Modeler pliku
.docset Development Files Doxygen Set File dokumentu
.dpk Development Files Delphi Package
.dpr Development Files Projekt Delphi
.dsp Development Files Visual C ++ 6 Projekt
.dtd Development Files Rodzaj dokumentu Definicja pliku
.exp Development Files Symbole Eksport pliku
.f Development Files Fortran kod źródłowy
.fbp Development Files wxFormBuilder projektu
.fcl Development Files Biblioteka plików ForeUI klienta
.fla Development Files Adobe Flash Animation
.framework Development Files Ramowy Mac OS X aplikacji
.frm Development Files Visual Basic formie tekstowej
.fxc Development Files FilePackager Konfiguracja
.gar Development Files GridGain Archiwum
.gitignore Development Files Git Ignoruj ​​Plik
.gld Development Files Plik MPLAB C Compiler Linker Script
.gm81 Development Files Game Maker 8.1 projektu File
.gs Development Files Google Apps Script
.h Development Files C / C ++ nagłówka pliku
.hal Development Files HansaWorld Język aplikacji File
.hpf Development Files High Performance Fortran pliku
.hpp Development Files Plik C ++ nagłówka
.hs Development Files Haskell Script
.iml Development Files IntelliJ IDEA Module
.ipr Development Files Plik InstallShield profesjonalny projekt
.ist Development Files Plik szablonu projektu InstallShield
.j Development Files Plik źródłowy Java
.jav Development Files Plik źródłowy Java
.java Development Files Plik Kod źródłowy Javy
.jnilib Development Files Biblioteka JNI
.jpd Development Files Definicja procesu Java
.kpl Development Files Język programowania Plik dzieci
.lgo Development Files Logo Instrukcje pliku
.list Development Files Główna JAR Plik
.lsp Development Files Plik Lisp Program Source Code
.lua Development Files Plik Lua Źródło
.m Development Files Objective-C Plik Wdrożenie
.md Development Files Przecena Dokumentacja pliku
.mf Development Files Java pliku manifestu
.mfa Development Files Plik Multimedia Fusion Development
.mm Development Files Objective-C ++ pliku źródłowego
.mo? Development Files Maszyna obiektu pliku
.mpr Development Files FoxPro Generated Program Menu
.mrt Development Files Zgłoś Stimulsoft pliku
.mss Development Files Mikroprocesor Software Specyfikacja pliku
.nupkg Development Files Nuget Pakiet
.ocx Development Files ActiveX Control
.pas Development Files Plik Pascal Źródło
.pb Development Files Plik źródłowy purebasic
.pbxproj Development Files Dane projektu File Xcode
.pc Development Files Pro * C kod źródłowy pliku
.pickle Development Files Python File marynacie
.pjx Development Files Projekt FoxPro
.pod Development Files Perl POD pliku
.ppc Development Files Plik Mobile Data Studio Projektu
.py Development Files Skrypt Pythona
.r Development Files Plik Rez Kod nieśmiertelności
.reb Development Files Plik REBOL Script
.res Development Files C ++ spełnione zasobów Script
.resx Development Files .NET Managed File Resources
.sbr Development Files Visual Studio Źródło Browser File Intermediate
.scc Development Files Kod źródłowy pliku Kontrola SourceSafe
.sh Development Files Bash Shell Script
.sln Development Files Plik wizualne Rozwiązanie Studio
.sma Development Files AMX Mod Plugin Plik źródłowy
.swc Development Files Flex Components Archiwum
.t Development Files Plik Turing Kod nieśmiertelności
.tfx Development Files Plik Ruch Traffix Analysis Software
.tld Development Files Tag Library deskryptor pliku
.trx Development Files Wyniki testu Visual Studio pliku
.vbp Development Files Projekt podstawowy pliku wizualna
.wpw Development Files WinDev Komórka Okno pliku
.xcappdata Development Files Plik Dane aplikacji Xcode
.xcworkspace Development Files Xcode Workspace pliku
.xsx Development Files Visual Studio Układ pliku XML Schema
.xt Development Files Xdebug pliku śledzenia
.yml Development Files Dokument YAML