Hard Disk Filer Extensions - Vad är harddisk filer och hur öppnar jag en hårddisk fil?
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vad är harddisk filer och hur öppnar jag en hårddisk fil?

FILTYP Kategori Filformat
.vhd Hard Disk Files Virtual PC Virtual Hard Disk
.vhdx Hard Disk Files Windows 8 Virtual Hard Drive File
.vmdk Hard Disk Files Virtual Machine Disk File