Rozszerzenia Java Archive Pliki - Co to są pliki javaarchive i jak mogę otworzyć javaarchive plik?
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Co to są pliki javaarchive i jak mogę otworzyć javaarchive plik?

Typ Pliku Kategoria Format pliku
.war Java Archive Files Java Web Archive