3/5 av 5 baserat på 1 omdömen. 1 användarrecension
format file mem

Vad är en mem- fil och hur öppnar jag en minnesfil ?

MEM filer kallas FoxPro Variabel filer eftersom de används av FoxPro programvara för att lagra variabler och matriser. De kategoriseras som säkerhetskopiera filer och återställa dessa filer kan kräva återställa från kommandot eftersom dessa filer kan sparas och återställas samtidigt. Dessa filer kan göra förändringar, men också har förmågan att återställa tillbaka filerna utan de ändringar som gjorts och det är därför de kan användas för säkerhetskopiering. Detta beror på MEM filer minnesvariabel och array lagring används främst för projekt som skapats genom FoxPro. MEM filer är filer som innehåller de koder som gör att spara, radera, återställande av variabler och matriser. Microsoft Visual FoxPro är huvudprogrammet som använder MEM-filer och det är också huvudprogrammet som används för att öppna dessa filer. Denna applikation ger användarna med de nödvändiga verktygen för att skapa och hantera en hög prestanda och 32-bitarskomponenter och tillämpningar av databaser.

Windows
Rekommenderas mem nedladdning:
Microsoft Visual FoxPro
Hämta
Detalj mem filtillägg information:
File Type: mem
Filformat: FoxPro Variabel fil
Primärföreningen: Säkerhetskopior