4/5 av 5 baserat på 1 omdömen. 1 användarrecension
formatfil E01

Vad är en e01- fil och hur öppnar jag en e01- fil?

En EnCase bildfil är kodad med skivavbilden lagring och komprimeringsstandarder som används i E01-format. Dessa E01 filer fästs med .e01 förlängning och används av EnCase ansökan. Den EnCase programvara och E01 skivavbilden format utvecklades av Guidance Software att ge kriminaltekniker och criminalists med en uppsättning funktioner som är användbara vid lagring, organisera och uppdatera de tekniska text- och bilddata som sparats i dessa E01 filer. När en EnCase användaren behöver överföra ett antal kriminaltekniska dokument och digitala bilder, kan han eller hon använda denna programvara för att skapa en skivavbild i E01-format. Den E01-filen kan sedan kopieras till en flashdisk bland andra lagringsenheter externa data enheter, eller ens mailas eller laddas upp till en webbserver. De data som lagras i E01-filen kan sedan nås genom att montera E01 skivavbilden fil med omsluta eller andra kompatibla program som genomförs med stöd för E01 skiv bildformat. Den rättsmedicinska och tekniska innehållet i en E01-fil kan användas i rättsliga förfaranden som bevis som kan användas i brottmål bland annat rättsfall.

Windows
Rekommenderad e01 nedladdning:
PassMark OSForensics
Hämta
GetData Mount Image Pro
Hämta
Guidance EnCase Forensic
Hämta
Detalj e01 filändelsen information:
File Type: e01
Filformat: EnCase bildfil
Primärföreningen: Disk bildfiler