3/5 av 5 baserat på 1 omdömen. 1 användarrecension
format file dps

Vad är en DPS- fil och hur öppnar jag en DPS- fil?

Kingston Presentation filer är projekt utdatafiler i allmänhet klassificeras som datafiler och lagras i DPS-format. Dessa DPS-filer kan skapas, öppnas eller visas och ändras med hjälp av Kingston Presentation programvara, ett program integrerat med funktioner för att skapa och publicera digitala bildspel presentationer, som liknar de funktioner som genomförs i Microsoft PowerPoint programvara. Innehållet i en DPS-fil är vanligtvis en serie diabilder inbäddade med text, bilder och andra multimediaobjekt som ljudklipp, ljud och visuella effekter. Användare av Kingston Presentation programvara kan skriva text formateringsattribut och andra glidlayoutelement i en DPS-projektet. Microsoft Windows-användare kan installera Kingston Presentation programvara för att börja skapa, öppna och redigera innehållet i dessa DPS spelet dokument. Android-användare kan däremot installera Kingston Office tillämpningar där Kingston Presentation är paketerade som en av de program som ingår i denna programsvit. Den Kingston Presentation programvara genomförs också med stöd för konvertering av PPT-filer till DPS bildspel dokument.

Windows
Android
Rekommenderad dps nedladdning:
Kingsoft Presentation
Hämta
Kingsoft Office for Android
Hämta
Detalj dps filändelsen information:
File Type: dps
Filformat: Kingston Presentation Arkiv
Primärföreningen: Hud Filer