3/5 av 5 baserat på 1 omdömen. 1 användarrecension
formatfil BDP

Vad är en bdp- fil och hur öppnar jag en bdp- fil?

En BDP-fil är en Exchange diagnosmeddelande som skapats av Microsoft enbart i syfte att misslyckade e-postmeddelanden som inte levererades till mottagarna. Det är normalt genereras till en EML-fil i Outlook Express sparade postmeddelanden filer. BDP-filer sparas i en mapp som heter Badmail tillsammans med .BAD och .BDR filer. Mjukvaran som behandlar dessa e-postmeddelanden kallas Microsoft Exchange Server. Den hanterar och förvaltar främst elektronisk e-post, kontakter, kalender och uppgifter. Detta stöds också av olika e-postklienter nämligen Apple Mail, Microsoft Outlook, Thunderbird, Android, Windows Mobile, iOS och Windows Phone. Normalt återvände e-post innehåller namn på avsändaren och e-postadress, mottagarens namn och e-postadress som är föremål för e-post och e-postmeddelandet. Detta är också åtföljas av en enkel förklaring till varför den e returnerades. En av de vanligaste orsakerna till olevererade och åter e-post är obefintlig i den e-postadress som nämns eller e-postadressen har upphört att existera.

Windows
Rekommenderas bdp nedladdning:
Microsoft Exchange Server 2010
Hämta
Detalj BDP filändelsen information:
File Type: bdp
Filformat: Exchange Diagnostic Meddelande
Primärföreningen: Microsoft-filer