3/5 z 5 na podstawie 1 ocen. 1 opinii użytkowników
Plik w formacie xy3

Co to jest plik xy3 i jak otworzyć plik xy3 ?

Oprogramowanie XYWrite to słowo edytor i wersja 3 tego programu mogą być wykorzystywane do tworzenia dokumentów programu Word z różnych elementów formatowania tekstu, który może być zapisany w rozszerzeniu .xy3. Pliki w formacie .xy3 jest standardowe pliki wyjściowe Dokument Word wygenerowane przez program XYWrite 3. Dostępne opcje formatowania tekstu w edytorze tekstu XYWrite obejmuje możliwość korzystania z różnych czcionek i wyboru szeroką gamę stylów czcionek, kolorów czcionek i krojów. Użytkownicy mogą również embedd cyfrowych obiektów prezentacji dokumentu, takie jak obrazy, a także wstawiać tabele i wykresy w dokumencie XY3 słowo. XYQuest opracowała aplikację XYWrite 3, choć XYQuest ma, jak to pisze, zatrzymał wsparcia i dalsze prace rozwojowe nad oprogramowaniem XYWrite 3 edytora tekstu. Użytkownicy mogą próbować otworzyć dokument XY3 za pomocą aplikacji Corel WordPerfect Office X6, ponieważ to oprogramowanie do edycji tekstu można otworzyć XY dokumentów, które są przesyłane pliki dokumentów z wcześniejszej wersji aplikacji XYWrite.

Windows
Zalecana pobierz plik xy3:
XYWrite III or later
Pobierz
Szczegółowo xy3 informacji Rozszerzenie pliku:
Typ Pliku: xy3
Format pliku: XYWrite III dokumentu
Główny Stowarzyszenia: Pliki tekstowe