1/5 z 5 na podstawie 1 ocen. 1 opinii użytkowników
Plik w formacie vw

Co to jest plik vw i jak otworzyć plik vw ?

Pliki z rozszerzeniem .vw można otworzyć, aby zobaczyć jego zawartość za pomocą aplikacji Corel WordPerfect Office X6. Pliki te VW to dokumenty tekstowe, które mogą zawierać elementy układu i atrybuty formatowania tekstu wprowadzonego przez autorów .vw plików tekstowych. Program Volkswriter to edytor tekstu w 1980 roku, a ten program może być używany do tworzenia dokumentów i zapisać go w formacie .vw. Program Volkswriter przetwarzania tekstu i jego format pliku wyjściowego .vw zostały opracowane, aby być kompatybilne z IBM PC. Lifetree Software jest twórcą tego oprogramowania i VW dokument tekstowy format zapisu. Elementy układu strony i opcji formatowania tekstu dostępnych w tym edytora tekstu zawiera zestaw różnych czcionek i krojów jak pogrubione, podkreślone lub kursywą znaki i symbole między innymi. Specjalne symbole i znaki, takie jak nawiasy, ukośniki i symboli procent, wraz z matematycznych symboli takich jak: +, -, / i * y mogą być również wykorzystywane w zawartości tych plików VW.

Windows
Zalecane vw pliku do pobrania:
Corel WordPerfect Office X7
Pobierz
Szczegółowe informacje o vw rozszerzenie pliku:
Typ Pliku: vw
Format pliku: Plik tekstowy Volkswriter
Główny Stowarzyszenia: Pliki tekstowe