3/5 z 5 na podstawie 1 ocen. 1 opinii użytkowników
Plik w formacie NSQ

Co to jest plik nsq i jak otworzyć plik nsq ?

Rozszerzenie pliku NSQ znany jest jako plik NScheduler danych, która została opracowana przez Syntes. Jest to format związany z NPrinting, aplikacji służącej do tworzenia, generowania i dystrybucji raportów z danych zawartych w aplikacji QlikView Business Intelligence. Zawiera on dane, które umożliwia NPrinting wykonać harmonogramy, zadania i zadań. Przechowuje odbiorców i filtrowania danych, dzięki czemu można rozpowszechniać NPrinting wyjście do odpowiednich użytkowników. Pliki NSQ mogą być wykorzystane do planowania zadań do tworzenia raportów sprzedaży, napełnianie zamówień zakupu i wywozu partii danych do zewnętrznych źródeł danych, takich jak arkusze kalkulacyjne Microsoft Excel (pliki .xlsS) lub dokumentów .pdf. Mogą one być również stosowane do wysyłając wyniki pracy użytkowników jako plik. W pliku NSQ, istnieje jeden lub więcej miejsc pracy na harmonogramie i jeden lub więcej zadań na zadania. Każdy harmonogram może być utworzony jako jednym czasie lub powtarzające się zdarzenia. NSQ oznacza "NPrinting harmonogram dla QlikView." Pliki w formacie NSQ można otworzyć Syntes NPrinting na platformach Microsoft Windows.

Windows
Zalecane NSQ pliku do pobrania:
Syntes NPrinting
Pobierz
Szczegółowo NSQ informacji Rozszerzenie pliku:
Typ Pliku: nsq
Format pliku: Plik NScheduler Danych
Główny Stowarzyszenia: Pliki danych