3/5 z 5 na podstawie 1 ocen. 1 opinii użytkowników
ŚJ plików Format

Co to jest plik jws i jak otworzyć plik jws ?

JWS jest rozszerzenie podane w pliku Java używanego do realizacji usługi na serwerze WWW. Plik zawiera kod Java, który określa, w jaki sposób zachowują się usług internetowych, w tym odniesienia do metod i funkcji Java. Pliki ŚJ są standardowe pliki klas Java, które korzystają z JDK adnotacje 5,0 metadanych w celu określenia charakterystyki i zakresu specjalistycznych usług internetowych. Podczas programowania plik JWS, należy wykonać szereg wymogów. Plik JWS programować podstawowe funkcje usługi sieci Web. Adnotacje są wykorzystywane na różnych poziomach, lub obiektów, w teh pliku ŚJ. Niektóre z nich są stosowane na poziomie klasy, aby wskazać, że adnotacja dotyczy całego pliku ŚJ. Inne są wykorzystywane w metodzie poziomie i jeszcze innych na poziomie parametrów. Plik JWS może otworzyć za pomocą edytora tekstu. Główna różnica między zwykłym pliku Java i JWS pliku jest rozszerzenie pliku. Inną różnicą jest to, że pliki ŚJ są wdrażane w postaci kodu źródłowego i nie opracowano plików klasowych.

Windows
Zalecane pobierz plik ŚJ:
BEA Systems WebLogic Server
Pobierz
ŚJ detal informacje o pliku rozszerzenia:
Typ Pliku: jws
Format pliku: Plik Java Web Services
Główny Stowarzyszenia: Pliki Java