2/5 z 5 na podstawie 1 ocen. 1 opinii użytkowników
Plik w formacie dhcd

Co to jest plik dhcd i jak otworzyć plik dhcd ?

Pliki danych DHCD Computing aplikacji są zapisywane w formacie DHCD, a pliki te są dołączane z rozszerzeniem .dhcd oraz zintegrowane oprogramowanie File Sniffer. DHCD Computing opracował aplikację File Sniffer jako realizowanej usługi do aplikacji DHCD Computing. Program File Sniffer może zweryfikować zasadność kopii oprogramowania z DHCD Computing. Ustawienia użytkownika i konfiguracje zastosowania szczególnych programów DHCD Computing są zapisywane w tych plikach DHCD. Gdy oprogramowanie musi zweryfikować zasadność wniosku kopię DHCD Computing, to odwołuje się do danych przechowywanych w tych plikach DHCD, dopasowuje powiązanych danych z odpowiednimi szczegółami i potwierdza autentyczność aplikacji kopii DHCD Computing. Te kawałki danych przechowywanych w pliku DHCD są zintegrowane z szyfrowania i kodowania specyfikacji zastrzeżonych do DHCD Computing i mogą być oglądane tylko przez stronę ustawień aplikacji komputerowych DHCD. Użytkownicy systemów Microsoft Windows zaleca się nie otwierać ani manipulować przy zawartości tych plików DHCD, ponieważ modyfikacje dokonane przez użytkownika do pliku DHCD może spowodować, że aplikacja DHCD Computing przestanie działać lub nie można ich uruchomić.

Windows
Zalecane dhcd pobierania plików:
DHCD Computing File Sniffer
Pobierz
Szczegółowo dhcd informacji Rozszerzenie pliku:
Typ Pliku: dhcd
File Format: Dane DHCD Computing Application File
Główny Stowarzyszenia: Pliki danych