5/5 av 5 baserat på 0 recensioner. 0 användarrecensioner
sys-format-fil

Vad är en sys-fil och hur öppnar jag en sys-fil?

En SYS fil eller systemfiler, är kritiska datafiler utan som ett datorsystem inte fungerar på rätt sätt. De är en del av operativsystemet. Microsoft Windows och MS-DOS märka sina mer värdefulla systemfiler med SYS attribut för att skydda dem mot oavsiktlig radering.

Den SYS filformat designades för att lagra kompilerade systemresurser som konfigurationsvariabler och inställningar som krävs av Windows och DOS (Disk Operating System) för att utföra sina avsedda verksamheten. Även känd som Windows systemfiler, består typiskt av innehållet i en SYS fil kärn Windows- och DOS komponenter såsom förar resurser och referenser i en förening med Dynamic Link Library (DLL) moduler. Om man tar Io.sys fil, till exempel, innehåller det DOS initieringskod och förar resurser som krävs av DOS, medan config.sys filen lagras systemvariabler och konfigurationsinställningar av Windows och DOS. Innehållet i en SYS fil kan visas eller redigeras med program som har byggts in i Microsoft Windows.

Windows
Mac OS
Rekommenderad sys nedladdning:
Microsoft Windows
Hämta
Parallels Desktop 8 for Mac with Windows installed
Hämta
Detalj sys filändelsen information:
File Type: sys
Filformat: Windows System File
Primärföreningen: Windows systemfiler