3/5 av 5 baserat på 1 omdömen. 1 användarrecension
formatfil scc

Vad är en SCC-fil och hur öppnar jag en scc fil?

Filer med .scc förlängningen är också kända som källkod styrfiler och Microsoft Visual Sourcesafe program använder dessa filer för att lagra och hämta källkod styrinformation i samband med Microsoft Visual Studio-projekt. Detta är en versionskontroll process integreras i Microsoft Visual Studio 2010 ansökan om att förse användare med ett snabbt och enkelt sätt att genomföra lokala kopia och källkontroll mana i sina projekt. Detaljerna som ingår i dessa uppgifter källkod kontroll lagras i en SCC-fil används för att underlätta hämtning och integration av vissa utvecklarfiler som ingår i ett visst Microsoft Visual Studio projekt. Förvaret av version styrdata i samband med ett specifikt projekt är inte förpliktigad med SCC filer. Filer i SCC-format i stället för att underlätta dataöverföringar mellan utvecklarfiler och förvaret motsvarar projektet. Den mssccprj.scc fil är ett exempel oformaterad text SCC-fil, medan vssver5.scc och vssver6.scc är exempel klartext SCC filer associerade med nyare versioner (version 5 och 6, respektive) av projektet.

Windows
Rekommenderas scc nedladdning:
Microsoft Visual Studio 2013
Den enhetliga erfarenhet av utveckling för att skapa övertygande konsument- och affärsapplikationer på olika enheter och molnet.
Hämta
Microsoft Visual SourceSafe
Hämta
Detalj scc filändelsen information:
File Type: scc
Filformat: Source källkod styrfilen
Primärföreningen: Utvecklingsfiler