3/5 av 5 baserat på 1 omdömen. 1 användarrecension
formatfil scc

Vad är en scc- fil och hur öppnar jag en scc- fil?

Filer med .scc förlängningen är också kända som källkod styrfiler och Microsoft Visual Sourcesafe program använder dessa filer för att lagra och hämta källkod styrinformation i samband med Microsoft Visual Studio-projekt. Detta är en versionskontroll process integreras i Microsoft Visual Studio 2010 ansökan om att förse användare med ett snabbt och enkelt sätt att genomföra lokala kopia och källkontroll mana i sina projekt. Detaljerna som ingår i dessa uppgifter källkod kontroll lagras i en SCC-fil används för att underlätta hämtning och integration av vissa utvecklarfiler som ingår i ett visst Microsoft Visual Studio projekt. Förvaret av version styrdata i samband med ett specifikt projekt är inte förpliktigad med SCC filer. Filer i SCC-format i stället för att underlätta dataöverföringar mellan utvecklarfiler och förvaret motsvarar projektet. Den mssccprj.scc fil är ett exempel oformaterad text SCC-fil, medan vssver5.scc och vssver6.scc är exempel klartext SCC filer associerade med nyare versioner (version 5 och 6, respektive) av projektet.

Windows
Rekommenderas scc nedladdning:
Microsoft Visual Studio 2013
Den enhetliga erfarenhet av utveckling för att skapa övertygande konsument- och affärsapplikationer på olika enheter och molnet.
Hämta
Microsoft Visual SourceSafe
Hämta
Detalj scc filändelsen information:
File Type: scc
Filformat: Source källkod styrfilen
Primärföreningen: Utvecklingsfiler