XML-filer Extensions - Vad är xml-filer och hur öppnar jag en xml-fil?
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vad är xml-filer och hur öppnar jag en xml-fil?

FILTYP Kategori Filformat
.cdxml XML Files ChemDraw XML-fil
.enex XML Files Evernote Arkiv
.xml XML Files XML-fil