Windows Media-filer Extensions - Vad är WindowsXP filer och hur öppnar jag en WindowsXP-fil?
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vad är WindowsXP filer och hur öppnar jag en WindowsXP-fil?

FILTYP Kategori Filformat
.wma Windows Media Files Windows Media Audio-fil