Microsoft Office-filer Extensions - Vad är Microsoft filer och hur öppnar jag en Microsoftoffice fil?
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vad är Microsoft filer och hur öppnar jag en Microsoftoffice fil?

FILTYP Kategori Filformat
.doc Microsoft Office Files Microsoft Word-dokument
.docm Microsoft Office Files Word Open XML Makro Enabled dokument
.docx Microsoft Office Files Microsoft Word Open XML-dokument
.dotx Microsoft Office Files Word Open XML Dokumentmall
.dqy Microsoft Office Files Excel Query File
.iqy Microsoft Office Files Internet Query
.pps Microsoft Office Files PowerPoint Slide Show
.ppsx Microsoft Office Files PowerPoint Open XML Bildspel
.ppt Microsoft Office Files PowerPoint-presentation
.pptx Microsoft Office Files PowerPoint Open XML Presentation
.wps Microsoft Office Files Microsoft Works ordbehandlare dokument