Språkavsändningsfiler Extensions - Vad är languagedefnition-filer och hur öppnar jag en languagedefnition-fil? | OpenTheFile
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vad är languagedefnition filer och hur öppnar jag en languagedefnition fil?

FILTYP Kategori Filformat
.gv Language Defnition Files Graphviz DOT fil
.lng Language Defnition Files Språk Application Support Arkiv